Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Metodologia opracowania planu nauczania do zawodu na podstawie nowej podstawy programowej dla szkolnictwa branżowego na rok szkolny 2019/2020 20.08.201910.00-15.00 Jałoszyński Dariusz
prowadzący:
Jałoszyński Dariusz
„Jestem...” – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym 12.09.201915.00-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Praca w chmurze - cz. II 23.09.2019 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska