Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Dyrektor liderem zmian w szkole 23.01.201810.00 - 13.00 09.03.201810.00 - 13.00 11.04.201810.00 - 13.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Róbmy dalej teatr! (warsztaty) 01.03.201815.00 - 17.30 08.03.201815.30 - 18.00 15.03.201815.00 - 17.30 22.03.201815.00 - 17.30 Agata Antkowska
prowadzący:
prowadzący zewnętrzni
Współpraca szkoły z pracodawcami (warsztaty) 13.03.201815.00 - 17.30 20.03.201815.00 - 17.30 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
ekspert z ORE
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się - teoria i praktyka (warsztaty) 15.04.20188.00 - 18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
mgr Maja Niewiadomska
Portfolio zawodowe ucznia (kurs online) 01.03.2018online 31.03.2018online Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej (kurs online) 01.03.20182018-03-31 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis jako narzędzie pracy e-nauczyciela (warsztaty) 23.03.201814.30 - 18.00 24.03.201809.00 - 13.00 Agata Safian
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska, Marcin Ćwikliński
TIK w edukacji humanistycznej (warsztaty) 28.03.201815.00 - 18.00 11.04.201815.00 - 18.00 24.04.201815.00 - 18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnościami (seminarium) 23.03.201810.00 - 13.00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
ekspert zewnętrzny
Kurs kierowników wycieczek szkolnych (kurs stacjonarny) 14.04.20188.00 - 16.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Gdy twój uczeń się jąka. Jak wspierać dziecko z niepłynnością mowy? (warsztaty) 14.04.201809.00 - 13.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
mgr Jolanta Zielińska
Matematyka nauką praktyczną - zastosowania matematyki (warsztaty) 09.04.201814.30 - 17.45 18.04.201814.30 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Joanna Majczak
Nowatorskie metody i techniki uczenia się (warsztaty) 01.03.201814.30 - 17.30 22.03.201814.30 - 17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Branżowa szkoła w nowoczesnej edukacji zawodowej (seminarium) 10.04.201814.00 - 17.30 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
ekspert z ORE
Metody rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym (warsztaty) 20.03.201815.00 - 17.30 27.03.201815.00 - 17.30 Maciej Krzemiński
prowadzący:
Maciej Krzemiński
Matematyka w nowym systemie edukacji (warsztaty) 22.03.201814.30 - 17.45 05.04.201814.30 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Joanna Majczak
Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z uczniami z autyzmem i zaburzeniami zachowania (warsztaty) 13.04.201814.30 - 17.30 14.04.201814.30 - 17.30 21.04.201808.00 - 15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Julita Migdał-Gadaj
Doświadczanie na lekcjach fizyki (warsztaty) 09.04.201814.30 - 17.45 16.04.201814.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Jak eliminować agresywne zachowania dziecka? (warsztaty) 10.04.201815.30 - 17.45 17.04.201815.30 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Metoda TZA-ART w praktyce szkolnej (warsztaty) 20.04.201814.30 - 18.00 21.04.201814.30 - 18.00 28.04.201808.00 - 15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Aleksandra Plec
Indywidualizacja w praktyce - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty) 18.10.201714.30 - 17.30 07.12.201714.30 - 17.30 14.03.201814.30 - 17.30 12.04.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka
Tworzenie szkolnych systemów rozwijania uzdolnień i zainteresowań ucznia (warsztaty) 18.04.201814.30 - 17.30 25.04.201814.30 - 17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Wykorzystaj potencjał mediów elektronicznych - praca metodą WebQuest (warsztaty) 10.04.201814.30 - 17.30 17.04.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Edukacja polonistyczna z wykorzystaniem metody tutoringu (warsztaty) 18.04.201815.00 - 18.00 25.04.201815.00 - 18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
„Klub twórczego nauczyciela” - sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 17.10.201715.00 - 17.30 27.02.201815.00 - 17.30 05.06.201815.00 - 17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja) 12.09.201715.00 - 18.00 28.05.201815.00 - 18.00 Patryk Krzemiński
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie? (kontynuacja) 02.10.201715.00 - 18.00 30.05.201815.00 - 18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
„Pierwsza klasa”- sieć dla nauczycieli dzieci młodszych 11.10.201714.30 - 17.45 11.01.201814.30 - 17.45 28.05.201814.30 - 17.45
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytelnictwo dzieci i młodzieży w kontekście cyfrowych mediów 12.10.20179.00 - 12.00 01.02.20189.00 - 12.00 26.04.20189.00 - 12.00
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska
Rozwiązywanie problemów algorytmicznych - nauka programowania w szkole podstawowej 25.10.201715.00 - 18.00 30.04.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat aleksandrowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat radziejowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat włocławski) 07.11.201715.00 - 18.00 08.06.201815.00 - 18.00 Dariusz Jałoszyński
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat lipnowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat rypiński) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Doradztwo zawodowe w szkole (miasto Włocławek) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Co nowego w edukacji? - sieć wsparcia i samokształcenia polonistów 13.09.201715.00 - 18.00 31.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Metoda projektu szansą na sukces każdego ucznia 10.01.201815.00 - 18.00 10.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Nowa podstawa programowa w pracy biblioteki szkolnej 22.03.20189.00 - 13.00 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Odpowiedzialne korzystanie z mediów Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
EDUKACJA W CYFROWYM WYMIARZE VIII EDYCJA Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie 23.04.201811.00 - 14.30 Dorota Gołębiewska, Agata Safian
Jak realizować podstawę programową z biologii i geografii w szkole podstawowej? 19.04.201815.00 - 18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Elżbieta Tomaszewska