Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy kwalifikacyjne
Tytuł terminy kierownik
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 14.01.201908.00-16.00 15.01.201908.00-16.00 16.01.201908.00-16.00 17.01.201908.00-16.00 18.01.201908.00-16.00 22.02.201914.00-18.00 23.02.201908.00-16.00 15.03.201914.00-18.00 16.03.201908.00-16.00 12.04.201914.00-18.00 13.04.201908.00-16.00 11.05.201914.00-18.00 12.05.201908.00-16.00 17.05.201914.00-18.00 18.05.201918.00-16.00 21.06.201914.00-18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Zróbmy to razem, czyli o metodzie projektu i innych metodach aktywizujących (warsztaty) 28.01.201915.30-18.00 04.02.201915.30-18.00 11.02.201915.30-18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Praca w chmurze (kurs online) Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Dyrektor liderem zmian w szkole (seminarium) 07.02.20199.00-12.00 14.03.20199.00-12.00 04.04.20199.00-12.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Cztery pory roku w "dziecięcym laboratorium" - metoda badawcza w pracy z dziećmi młodszymi (warsztaty) 21.02.201914.45-18.00 28.02.201914.45-18.00 07.03.201914.45-18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
"Żywe złotko" - praca z dzieckiem uzdolnionym (warsztaty) 06.02.201915.00-17.30 12.02.201915.00-17.30 19.02.201915.00-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Wychowanie fizyczne w warunkach nietypowych (warsztaty) 15.02.20199.00-12.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Marek Wódecki - nauczyciel wychowania fizycznego
Jak nauczać wiedzy o społeczeństwie według założeń nowej podstawy programowej w szkole podstawowej? (seminarium) 04.02.201914.45-18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Gamifikacja na lekcjach języka polskiego (warsztaty)  09.02.20198.00-15.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Cyfrowe wsparcie nauczyciela (warsztaty) 07.02.20199.00-14.00 Agata Safian
prowadzący:
Marcin Ćwikliński, Joanna Grabowska, Agata Safian
Wdrażamy nową podstawę programową z biologii - metoda eksperymentu w doświadczeniach biologicznych (warsztaty) 05.02.201914.30-17.45 12.02.201914.30-17.45 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Projekt edukacyjny jako innowacyjna metoda w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (warsztaty) 19.02.201914.30-17.45 26.02.201914.30-17.45 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska, Joanna Majczak - nauczycielka matema
Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego (warsztaty) 28.02.201914.45-18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Uczeń sprawiający trudności wychowawcze - skuteczne metody oddziaływania (warsztaty) 07.02.201914.30-17.45 14.02.201914.30-17.45 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Jak pracować z uczniem agresywnym? - zastosowanie Treningu Zastępowania Agresji (TZA) (warsztaty) 22.02.201914.45-18.00 23.02.20198.00-15.00 02.03.20198.00-15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Aleksandra Plec, trener grup TZA
Edukacja antydyskryminacyjna (warsztaty) 06.02.201914.30-17.00 13.02.201914.30-17.00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą (warsztaty) 16.02.20198.30-13.30 17.02.20198.30-13.30 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Eliza Ludkiewicz - psycholog kliniczny
Rozwój kompetencji społecznych ważnym elementem uczniowskiej edukacji (warsztaty) 22.01.201911.00-14.00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Jak wspomagać ucznia z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w szkole? (warsztaty) 01.02.201914.45-18.00 02.02.20198.00-15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Julita Migdał-Gadaj, trener terapii behawioralnej
Arteterapia - terapia przez sztukę (kurs doskonalący) 02.02.20199.00-14.00 09.02.20199.00-14.00 16.02.20199.00-14.00 23.02.20199.00-14.00 02.03.20199.00-14.00 Agata Antkowska
Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym (warsztaty) 12.02.201910.00-15.00 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Zasoby platformy edukacyjnej EDUPOLIS w pracy nauczyciela polonisty (warsztaty) 13.02.201915.30-18.00 27.02.201915.30-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Jak indywidualizować pracę na lekcjach? 26.02.201915.00-17.30 05.03.201915.00-17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela 26.09.201815.00-16.00 29.05.201915.00-16.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - czytelnicze inspiracje 25.10.20189.00-12.00 21.02.20199.00-12.00 25.04.20199.00-12.00
prowadzący:
Joanna Grabowska, Agata Safian
Doradztwo zawodowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 11.10.201815.00-18.00 07.02.201915.00-18.00 17.05.201915.00-18.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Twórczy nauczyciel przedszkola 28.11.201815.00-17.30 11.02.201915.00-17.30
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie? 10.01.201915.00-18.00 05.06.201914.45-18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kreatywności uczącego się dziecka 21.01.201915.00 - 17.30 29.01.201915.00-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
"Porozmawiajmy o ..." - Stres w pracy nauczyciela 29.01.201915.30-17.30 Lena Tkaczyk
prowadzący:
dr.hab.Wojciech Gulin
Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Matematyka 11.02.201914.30-17.45 18.02.201914.30-17.45 Zbigniew Wawrzonkoski
prowadzący:
Zbigniew Wawrzonkoski
Pomyśl, odkryj, udowodnij 14.02.201914.30-17.30 21.02.201914.30-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Joanna Majczak