Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po nowelizacji przepisów prawa oświatowego (warsztaty) 27.09.20189.00-12.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Innowacje - konieczność współczesnej edukacji (seminarium) 27.09.201814.00-16.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Jak eliminować agresywne zachowania dziecka? (warsztaty) 26.09.201815.00-17.30 02.10.201815.00-17.30 09.10.201815.00-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Szkolny doradca zawodowy (kurs) 27.09.201814.45-18.00 04.10.201814.45-18.00 11.10.201814.45-18.00 18.10.201814.45-18.00 Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska
Bank narzędzi szkolnego doradcy zawodowego (kurs online) Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska
Animator kultury (kurs) 29.09.20189.00 - 14.00 06.10.20189.00 - 14.00 13.10.20189.00 - 14.00 20.10.20189.00 - 14.00 27.10.20189.00 - 14.00 03.11.20189.00 - 14.00 10.11.20189.00 - 14.00 Agata Antkowska
TIK w edukacji humanistycznej (warsztaty) 10.10.201815.30-18.00 17.10.201815.30-18.00 24.10.201815.30-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty) 27.09.201814.00-18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Twórcze rozwiązywanie problemów w pracy z uczniem zdolnym (warsztaty) 06.10.20189.00-13.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Joanna Ciślikowska, UMK Toruń
Nowoczesne technologie w kształceniu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów (seminarium) 09.10.20189.00-12.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Tomasz Sobiepan - przedstawiciel PASCO Warszawa
Awans zawodowy nauczyciela w kontekście zmian w prawie oświatowym (warsztaty) 16.10.201814.30-17.45 23.10.201814.30-17.45 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Innowacyjny nauczyciel - współczesny paradygmat edukacji (warsztaty) 16.10.201815.00-17.30 23.10.201815.00-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Interpretacja lektury - wyzwanie dla nauczyciela - przygoda dla ucznia (warsztaty) 02.10.201815.00-17.30 09.10.201815.00-17.30 Maciej Krzemiński
prowadzący:
Maciej Krzemiński
Elektronika czy probówka? Praca z czujnikami elektronicznymi na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych (warsztaty) 16.10.201814.00-18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Tomasz Sobiepan - przedstawiciel PASCO Warszawa
Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (warsztaty) 23.10.201814.30-17.45 08.11.201814.30-17.45 13.11.201814.30-17.45 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka, Tamara Kozikowska, Irena Kaczmarowsk
Sposoby przygotowania uczniów do części matematycznej egzaminu ósmoklasisty (warsztaty) 04.10.201814.30-17.45 11.10.201814.30-17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
dr Joanna Majczak - nauczycielka SP14 we Włocławku
Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w funkcjonowaniu społecznym (warsztaty) 24.10.201811.00-14.15 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Małgorzata Jabłońska - mgr pedagogiki specjalnej
Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera? - warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela (warsztaty) 20.10.20188.30-13.30 21.10.20188.30-13.30 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Eliza Ludkiewicz - psycholog kliniczny
Zadania nauczyciela oraz szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru ścieżki rozwoju (kurs online) Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela 26.09.201815.00-16.00 29.05.201915.00-16.00
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Prawo oświatowe w roku szkolnym 2018/2019-specjalne potrzeby edukacyjne, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 24.09.201815.15-17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska