Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Indywidualizacja w praktyce - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty) 18.10.201714.30 - 17.30 07.12.201714.30 - 17.30 14.03.201814.30 - 17.30 14.04.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka
Dyrektor liderem zmian w szkole 23.01.201810.00 - 13.00 09.03.201810.00 - 13.00 11.04.201810.00 - 13.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Badam świat przyrody i techniki - doświadczenia i eksperymenty dziecka w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty) 26.02.201814.30 - 17.45 05.03.201814.30 - 17.45 12.03.201814.30 - 17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Róbmy dalej teatr! (warsztaty) 01.03.201815.00 - 17.30 08.03.201815.30 - 18.00 15.03.201815.00 - 17.30 22.03.201815.00 - 17.30 Agata Antkowska
prowadzący:
prowadzący zewnętrzni
Sztuka porozumiewania się, czyli sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole (warsztaty) 01.03.201814.30 - 17.30 15.03.201814.30 - 17.30 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Zaburzenia komunikacji językowej o podłożu neurologicznym - objawy, przyczyny, diagnoza i terapia logopedyczna (warsztaty) 03.03.201810.00 - 15.00 10.03.201810.00 - 15.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
mgr Jolanta Zielińska
Planowanie pracy nauczyciela geografii w szkole podstawowej (warsztaty) 07.03.201814.30 - 17.30 23.03.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Współpraca szkoły z pracodawcami (warsztaty) 13.03.201815.00 - 17.30 20.03.201815.00 - 17.30 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
ekspert z ORE
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się - teoria i praktyka (warsztaty) 15.04.20188.00 - 18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
mgr Maja Niewiadomska
Metody pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (warsztaty) 25.01.201814.30 - 17.30 08.02.201814.30 - 17.30 07.03.201814.30 - 17.30 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Jak uczyć uczenia się? (warsztaty) 16.01.201815.00 - 18.00 30.01.201815.00 - 18.00 28.02.201815.00 - 18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (warsztat) 17.03.20188.15 - 14.45 18.03.20188.15 - 14.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
mgr Eliza Ludkiewicz
Portfolio zawodowe ucznia (kurs online) 01.03.2018online 31.03.2018online Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej (kurs online) 01.03.20182018-03-31 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Matematyka w nowym systemie edukacji (warsztaty) 15.03.201814.30 - 17.45 22.03.201814.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis jako narzędzie pracy e-nauczyciela (warsztaty) 17.03.20189.00 - 13.00 24.03.20189.00 - 13.00 Agata Safian
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska, Marcin Ćwikliński
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
„Klub twórczego nauczyciela” - sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 17.10.201715.00 - 17.30 27.02.201815.00 - 17.30 05.06.201815.00 - 17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja) 12.09.201715.00 - 18.00 28.05.201815.00 - 18.00 Patryk Krzemiński
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie? (kontynuacja) 02.10.201715.00 - 18.00 30.05.201815.00 - 18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
„Pierwsza klasa”- sieć dla nauczycieli dzieci młodszych 11.10.201714.30 - 17.45 11.01.201814.30 - 17.45 28.05.201814.30 - 17.45
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytelnictwo dzieci i młodzieży w kontekście cyfrowych mediów 12.10.20179.00 - 12.00 01.02.20189.00 - 12.00 26.04.20189.00 - 12.00
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska
Rozwiązywanie problemów algorytmicznych - nauka programowania w szkole podstawowej 25.10.201715.00 - 18.00 30.04.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat aleksandrowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat radziejowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły (powiat włocławski) 07.11.201715.00 - 18.00 08.06.201815.00 - 18.00 Dariusz Jałoszyński
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat lipnowski) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat rypiński) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Doradztwo zawodowe w szkole (miasto Włocławek) 27.09.201715.00 - 18.00 10.06.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Agata Antkowska
Co nowego w edukacji? - sieć wsparcia i samokształcenia polonistów 13.09.201715.00 - 18.00 31.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Metoda projektu szansą na sukces każdego ucznia 10.01.201815.00 - 18.00 10.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Muzyczne zabawy logopedyczne – organizacja aktywności rozwijającej kompetencje językowe dziecka 06.03.201815.00 - 17.45 13.03.201815.00 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Agnieszka Rygielska
Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Irena Kaczmarowska, Alicja Przytomska-Pietrzak
Kurs online: Zadania nauczyciela oraz szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru ścieżki rozwoju 29.01.2018on- 25.02.2018-line Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Edukacja antydyskryminacyjna 22.02.201810.00 - 12.30 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka
O czym powinien wiedzieć nauczyciel? – zmiany w Karcie Nauczyciela 21.02.201810.00 - 12.30 Ewa OLejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Jak rozwiązywać problemy wychowawcze? 21.02.201810.00 - 12.30 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Nowa podstawa programowa w pracy biblioteki szkolnej 22.03.20189.00 - 13.00 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Tajemnice kuchni molekularnej. 07.03.201815.00 - 18.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Projekt edukacyjny w nowej podstawie programowej 21.02.201810.00 - 12.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska