Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Nauczyciel na starcie - cykl seminariów dla nauczycieli rozpoczynających pracę (seminarium) 19.09.201915.30-17.45 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Budowanie warsztatu pracy nauczyciela stażysty w przedszkolu (warsztaty) 03.10.201915.00-17.15 08.10.201915.00-17.15 15.10.201915.00-17.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
"Nie taki diabeł straszny" - kodowanie i programowanie w przedszkolu i szkole (warsztaty) 26.09.201914.00-18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych w praktyce szkolnej (warsztaty) 11.09.201915.15-17.45 18.09.201915.15-17.45 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Nowa podstawa programowa z biologii w praktyce (seminarium) 26.09.201915.00-17.30 Lena Tkaczyk
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Programy komputerowe wspierające pracę nauczyciela matematyki i fizyki (warsztaty) 25.09.201914.30-17.45 Jolanta Kolibowska
Eksperyment na zajęciach biologii w szkole ponadpodstawowej (warsztaty) 05.10.20199:00-12:00 19.10.20199:00-12:00 Ewa Olejnik
Realizacja podstawy programowej z matematyki i fizyki w szkole ponadpodstawowej (warsztaty) 08.10.201914.30-17.45 Jolanta Kolibowska
"Uczyć uczenia się" - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty) 08.10.201914.30-18.00 22.10.201914.30-18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Dyrektor liderem zmian w szkole (seminarium) 10.10.201909.30-13.30 Lena Tkaczyk
prowadzący:
Lena Tkaczyk
Zadania opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczycieli (warsztaty) 10.10.201914.30-17.30 17.10.201914.30-17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Badam i doświadczam - eksperymentowanie w procesie nauczania - uczenia się dzieci młodszych (warsztaty) 10.10.201914.30-17.45 17.10.201914.30-17.45 19.10.201914.30-17.45 24.10.201914.30-17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Szkolny doradca zawodowy - bank narzędzi (kurs online) 10.10.2019 Agata Antkowska
Budowanie programu nauczania (warsztaty) 23.09.201910.00-12.15 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Edukacja filmowa w praktyce szkolnej. Jak i po co wykorzystywać film na lekcjach oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy w szkole podstawowej? (warsztaty) 22.10.201914.30-17.30
prowadzący:
Monika Głowacka
Jak z powodzeniem realizować program doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych (warsztaty) 12.10.2019 Agata Antkowska
Wszystko o... wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego (warsztaty) 24.09.201914.30-18.00 Agata Antkowska
Efektywna edukacja cyfrowych tubylców (warsztaty) 16.10.201914.30-17.00 23.10.201914.30-17.00 Anna Puścińska
Od planu do gotowej wypowiedzi - formy wypowiedzi pisemnej w szkole ponadpodstawowej (warsztaty) 09.10.201915.15-17.45 23.10.201915.15-17.45 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Sieć nauczycieli wykorzystujących gry i grywalizację w nauczaniu 02.10.201914.30-17.00 16.03.202014.30-17.00
prowadzący:
Anna Puścińska
Twórczy nauczyciel przedszkola - kodowanie nie tylko na dywanie 22.10.201915.00-17.15 26.03.202015.00-17.15
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Sieć współpracy szkolnych doradców zawodowych 02.10.201910.00-12.15 03.12.201910.00-12.15 04.02.202010.00-12.15 02.04.202010.00-12.15
prowadzący:
Agata Antkowska
Kreatywni w sieci - sieć współpracy nauczycieli wdrażających innowacje pedagogiczne 03.12.201915.15-17.45 03.03.202015.15-17.45 02.06.202015.15-17.45
prowadzący:
Lena Tkaczyk
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytanie z wykorzystaniem TIK 10.10.2019 13.02.2020 23.04.2020
prowadzący:
Joanna Grabowska, Agata Safian
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Praca w chmurze - cz. II 23.09.2019 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Jedna Polska, wiele kultur. II Rzeczpospolita w pamięci świadków 24.10.201913:50-14:50 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Monika Koszyńska
Wielokulturowość w edukacji 24.10.201911:00-14:50 Dorota Łańcucka