Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy kwalifikacyjne
Tytuł terminy kierownik
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 19.10.201814.00-18.00 20.10.201808.00-16.00 26.10.201814.00-18.00 27.10.201808.00-16.00 09.11.201814.00-18.00 10.11.201808.00-16.00 24.11.201814.00-18.00 07.12.201814.00-18.00 08.12.201808.00-16.00 14.01.201908.00-16.00 15.01.201908.00-16.00 16.01.201908.00-16.00 17.01.201908.00-16.00 18.01.201908.00-16.00 22.02.201914.00-18.00 23.02.201908.00-16.00 15.03.201914.00-18.00 16.03.201908.00-16.00 12.04.201914.00-18.00 13.04.201908.00-16.00 11.05.201914.00-18.00 12.05.201908.00-16.00 17.05.201914.00-18.00 18.05.201918.00-16.00 21.06.201914.00-18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Animator kultury (kurs) 29.09.20189.00 - 14.00 06.10.20189.00 - 14.00 13.10.20189.00 - 14.00 20.10.20189.00 - 14.00 27.10.20189.00 - 14.00 03.11.20189.00 - 14.00 10.11.20189.00 - 14.00 Agata Antkowska
TIK w edukacji humanistycznej (warsztaty) 10.10.201815.30-18.00 17.10.201815.30-18.00 24.10.201815.30-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Awans zawodowy nauczyciela w kontekście zmian w prawie oświatowym (warsztaty) 16.10.201814.30-17.45 23.10.201814.30-17.45 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Innowacyjny nauczyciel - współczesny paradygmat edukacji (warsztaty) 16.10.201815.00-17.30 23.10.201815.00-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (warsztaty) 23.10.201814.30-17.45 08.11.201814.30-17.45 13.11.201814.30-17.45 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka, Tamara Kozikowska, Irena Kaczmarowsk
Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w funkcjonowaniu społecznym (seminarium) 24.10.201811.00-14.00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
lek. med. Agnieszka Pardo
Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera? - warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela (warsztaty) 20.10.20188.30-13.30 21.10.20188.30-13.30 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Eliza Ludkiewicz - psycholog kliniczny
Zadania nauczyciela oraz szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru ścieżki rozwoju (kurs online) Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Programy nauczania w kształceniu zawodowym (seminarium) 24.10.201810.00-13.15 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Metoda Wspólnej Sprawy skuteczną reakcją na zjawisko przemocy w szkole (kurs blended learning) 25.10.201814.30-17.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Mediacje i negocjacje w praktyce szkolnej (warsztaty) 30.10.201814.30-17.45 06.11.201814.30-17.45 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Interpretacja lektury - wyzwanie dla nauczyciela - przygoda dla ucznia (warsztaty) 15.10.201815.00-17.30 22.10.201815.00-17.30 Maciej Krzemiński
prowadzący:
Maciej Krzemiński
Twórcze rozwiązywanie problemów w pracy z uczniem zdolnym (warsztaty) 10.11.20189.00-13.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Joanna Ciślikowska, UMK Toruń
Od diagnozy do efektów- realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce ( warsztaty) 08.10.201815.30-18.00 15.10.201815.30-18.00 22.10.201815.30-18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Tańce polskie (warsztaty) 10.11.20189.00-13.00 17.11.20189.00-13.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Maciej Mielczarski - kierownik Zespołu Pieśni i Tańc
"Klucz do dorosłości" - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów 14.11.201815.00-17.30 21.11.201815.00-17.30 28.11.201815.00-17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela 26.09.201815.00-16.00 29.05.201915.00-16.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - czytelnicze inspiracje 25.10.20189.00-12.00 07.02.20199.00-12.00 25.04.20199.00-12.00
prowadzący:
Joanna Grabowska, Agata Safian
Doradztwo zawodowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 11.10.201815.00-18.00 07.02.201915.00-18.00 17.05.201915.00-18.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Twórczy nauczyciel przedszkola 28.11.201815.00 - 17.30 11.02.201915.00 - 17.30
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
ABC dla początkujących nauczycieli bibliotekarzy Małgorzata Sudomir
prowadzący:
Małgorzata Sudomir
Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej 27.10.20189.00-12.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Anna Turska
Narzędzia diagnostyczne i metody pracy szkolnego doradcy zawodowego Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska