Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Aktywność uczniów jako efekt działań samorządu uczniowskiego (warsztat) 18.01.201715.00 - 17.15 15.02.201715.00 - 17.15 15.03.201715.00 - 17.15 Małgorzata Kowalczyk-Przybytek
prowadzący:
Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, Maciej Krzemiński
Vademecum dyrektora szkoły/ placówki (seminarium) 24.01.201710.00 - 12.00 23.03.201710.00 - 13.00 25.04.201710.00 - 13.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Anna Jurewicz
Sztuka porozumiewania się, czyli sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole (warsztat) 22.02.201714.30 - 18.00 01.03.201714.30 - 18.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Inspirujące rozwiązania metodyczne w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie (warsztaty) 24.02.201715.00 - 18.15 01.03.201715.00 - 18.15 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Portfolio zawodowe ucznia (kurs online) 03.03.2017online 31.03.2017online Agata Rakoca-Grzybowska
prowadzący:
Agata Rakoca-Grzybowska
Płaszczyzny współpracy między szkołą zawodową a pracodawcą (seminarium) 08.03.201715.00 - 17.45 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Jak kształcić umiejętności komunikacyjne i organizacyjne uczniów? (warsztat) 10.03.201715.00 - 17.45 16.03.201715.00 - 17.45 23.03.201715.00 - 17.45 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Step aerobik (warsztat) 21.02.201716.00 - 18.00 01.03.201716.00 - 18.00 08.03.201716.00 - 18.00 14.03.201716.00 - 18.00 21.03.201716.00 - 18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
dr Marek Zieliński
Karać, nagradzać czy rozwijać inteligencję emocjonalną? (warsztat) 07.03.201715.00 - 17.45 14.03.201715.00 - 17.45 21.03.201715.00 - 17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w szkole? (kurs) 09.03.201714.30 - 19.00 16.03.201714.30 - 19.00 23.03.201714.30 - 19.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Kurs kierowników wycieczek szkolnych (kurs stacjonarny) 11.03.201708.00 - 16.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Gamifikacja, lapbook i metoda stacyjna jako sposoby na ciekawą lekcję (warsztat) 07.03.201714.30 - 18.00 14.03.201714.30- 18.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska, Magdalena Brewczyńska
Jak uczyć myślenia? - nowoczesne nauczanie w szkole zawodowej (kurs online) 27.02.201731.03.2017 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Tamara Kozikowska, Dariusz Jałoszyński
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Akademia nauczycieli bibliotekarzy 13.10.20169.00 - 12.00 17.11.20169.00 - 12.00 08.12.20169.00 - 12.00 12.01.20179.00 - 12.00 17.02.20179.00 - 12.00 20.04.20179.00 - 12.00
prowadzący:
Magdalena Brewczyńska
Akademia nauczycieli języków obcych 27.10.201614.45 - 18.00 14.12.201614.45 - 18.00 15.12.2016online 04.06.2017online 05.06.201714.45 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Jak efektywnie uczyć wiedzy o społeczeństwie? 20.10.201614.45 - 18.00 16.12.201614.45 - 18.00 17.12.2016online 11.06.2017online 12.06.201714.45 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Samorządność uczniowska przede wszystkim! - sieć opiekunów samorządów uczniowskich 22.09.201615.00 - 17.15 08.11.201615.00 - 18.00
prowadzący:
Małgorzata Kowalczyk-Przybytek
Doradztwo zawodowe - wyzwanie nowoczesnej szkoły (sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych powiatu radziejowskiego) 27.09.201612.00 - 14.30 26.10.201611.00 - 14.45 08.12.201610.00 - 13.30 15.02.201710.00 - 12.30 07.04.201712.00 - 14.30 05.06.201712.00 - 14.30
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej 28.02.201714.30 - 18.00 Ewa Olejnik
Hej Kujawy jakie cudne - wartości przyrodnicze i kulturowe regionu 29.11.201615.00 - 17.00 22.02.201715.00 - 17.00 Ewa Olejnik
Lapbook na lekcjach biologii, przyrody i geografii 07.03.201714.30 - 18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Magdalena Brewczyńska, Ewa Olejnik
Muzykoterapia - wykorzystanie muzyki w aktualizowaniu potencjału psychoruchowego dziecka 21.02.201715.00 - 17.15 28.02.201715.00 - 17.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Podstawy kodowania i programowania w praktyce szkolnej 27.03.201714.45 - 18.00 08.04.201709.00 - 13.00 Magdalena Brewczyńska
prowadzący:
Magdalena Brewczyńska