Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Eksperyment na zajęciach biologii w szkole ponadpodstawowej (warsztaty) 05.10.20199:00-12:00 19.10.20199:00-12:00 Ewa Olejnik
Zadania opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczycieli (warsztaty) 10.10.201914.30-17.30 17.10.201914.30-17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Edukacja filmowa w praktyce szkolnej. Jak i po co wykorzystywać film na lekcjach oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy w szkole podstawowej? (warsztaty) 22.10.201914.30-17.30
prowadzący:
Monika Głowacka
Efektywna edukacja cyfrowych tubylców (warsztaty) 16.10.201914.30-17.00 23.10.201914.30-17.00 Anna Puścińska
Od planu do gotowej wypowiedzi - formy wypowiedzi pisemnej w szkole ponadpodstawowej (warsztaty) 09.10.201915.15-17.45 23.10.201915.15-17.45 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Vademecum dyrektora na starcie (seminarium) 23.10.201909.00-13.00 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Programy komputerowe wspierające pracę nauczyciela matematyki i fizyki (warsztaty) 26.10.20199.00-12.15 Jolanta Kolibowska
Kierownik wycieczek szkolnych - o czy powinien pamiętać (kurs) 19.10.201908.00-16.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Wykorzystanie zasobów TIK  w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych (kurs online) 04.11.2019 Dariusz Jałoszyński
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki (warsztaty) 05.11.201914.30-17.45 12.11.201914.30-17.45 Jolanta Kolibowska
Mediacje, negocjacje i inne sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole (warsztaty) 06.11.201915.00-17.30 13.11.201915.00-17.30 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Badam i doświadczam - eksperymentowanie w procesie nauczania - uczenia się dzieci młodszych (warsztaty) 06.11.201914.30-17.45 13.11.201914.30-17.45 20.11.201914.30-17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Szkolny doradca zawodowy - bank narzędzi (kurs online) 24.10.2019 Agata Antkowska
Nauczyciel na starcie - cykl seminariów dla nauczycieli rozpoczynających pracę (seminarium) 19.09.201915.30-17.45 17.10.201915.30-17.45 21.11.201915.30-17.45 20.02.202015.30-17.45 07.05.202015.30-17.45 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
"... aby język giętki powiedział wszystko,co pomyśli głowa" (J. Słowacki) - formy wypowiedzi pisemnej w szkole podstawowej (warsztaty) 13.11.201915.15-17.45 20.11.201915.15-17.45 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu i wychowaniu (warsztaty) 14.11.201915.00-17.30 21.11.201915.00-17.30 28.11.201915.00-17.30 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Nauczyciel w cyfrowej szkole (warsztaty) 14.11.201909.00-12.00 Agata Safian
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska
Jak pracować z uczniem agresywnym - zastosowanie treningu zastępowania agresji (TZA) (warsztaty) 15.11.201914.30-18.00 16.11.201908.00-15.00 23.11.201908.00-15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Aleksandra Plec - trener grup TZA, pedagog
Innowacje w szkole (warsztaty) 16.11.201909.00-13.00 23.11.201909.00-13.00 Lena Tkaczyk
prowadzący:
Lena Tkaczyk
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Sieć nauczycieli wykorzystujących gry i grywalizację w nauczaniu 02.10.201914.30-17.00 16.03.202014.30-17.00
prowadzący:
Anna Puścińska
Twórczy nauczyciel przedszkola - kodowanie nie tylko na dywanie 22.10.201915.00-17.15 26.03.202015.00-17.15
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Sieć współpracy szkolnych doradców zawodowych 03.12.201910.00-12.15 04.02.202010.00-12.15 02.04.202010.00-12.15
prowadzący:
Agata Antkowska
Kreatywni w sieci - sieć współpracy nauczycieli wdrażających innowacje pedagogiczne 03.12.201915.15-17.45 03.03.202015.15-17.45 02.06.202015.15-17.45
prowadzący:
Lena Tkaczyk
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytanie z wykorzystaniem TIK 10.10.20199.00-12.00 13.02.20209.00-12.00 23.04.20209.00-12.00
prowadzący:
Joanna Grabowska, Agata Safian
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Praca w chmurze - cz. II 23.09.2019 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Wielokulturowość w edukacji 24.10.201911:00-14:50 Dorota Łańcucka
Od fabuły do gry - grywalizacja na lekcjach języka polskiego 19.10.20199.00-15.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk