Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy kwalifikacyjne
Tytuł terminy kierownik
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą - rekrutacja zakończona 22.02.201914.00-18.00 23.02.201908.00-16.00 15.03.201914.00-18.00 16.03.201908.00-16.00 12.04.201914.00-18.00 13.04.201908.00-16.00 11.05.201914.00-18.00 12.05.201908.00-16.00 17.05.201914.00-18.00 18.05.201918.00-16.00 21.06.201914.00-18.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Dyrektor liderem zmian w szkole (seminarium) 07.02.20199.00-12.00 14.03.20199.00-12.00 04.04.20199.00-12.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Cztery pory roku w "dziecięcym laboratorium" - metoda badawcza w pracy z dziećmi młodszymi (warsztaty) 28.02.201914.45-18.00 07.03.201914.45-18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Projekt edukacyjny jako innowacyjna metoda w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (warsztaty) 19.02.201914.30-17.45 26.02.201914.30-17.45 Tamara Kozikowska
prowadzący:
T. Kozikowska, J. Majczak - nauczycielka matematyki SP
Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego (warsztaty) 28.02.201914.45-18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Jak pracować z uczniem agresywnym? - zastosowanie Treningu Zastępowania Agresji (TZA) - rekrutacja zakończona 22.02.201914.45-18.00 23.02.20198.00-15.00 02.03.20198.00-15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Aleksandra Plec, trener grup TZA
Zasoby platformy edukacyjnej EDUPOLIS w pracy nauczyciela polonisty (warsztaty) 13.02.201915.30-18.00 27.02.201915.30-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Jak indywidualizować pracę na lekcjach? 26.02.201915.00-17.30 05.03.201915.00-17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki w szkole podstawowej (warsztaty) 07.03.201914.30-17.45 14.03.201914.30-17.45 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
dr Joanna Majczak - nauczycielka SP14 we Włocławku
"Żywe złotko" - praca z dzieckiem uzdolnionym (warsztaty) 06.02.201915.00-17.30 19.02.201915.00-17.30 28.02.201915.00-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Jak wspomagać ucznia z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w szkole? (warsztaty) 15.03.201914.45-18.00 16.03.20198.00-15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Julita Migdał-Gadaj, trener terapii behawioralnej
Arteterapia - terapia przez sztukę (kurs doskonalący) 23.02.20199.00-14.00 02.03.20199.00-14.00 09.03.20199.00-14.00 16.03.20199.00-14.00 23.03.20199.00-14.00 Agata Antkowska
Jak uczy się mózg? - aspekty neurodydaktyczne w nauczaniu (warsztaty) 13.03.201914.30-17.45 19.03.201914.30-17.45 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Wychowanie fizyczne w warunkach nietypowych (warsztaty) 29.03.201914.30-17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Marek Wódecki - nauczyciel wychowania fizycznego
Edutainment w szkole - nowe obszary (kurs online) Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Eduapki - możliwości aplikacji mobilnych (warsztaty) 07.03.20199.00-12.15 Agata Safian
prowadzący:
Joanna Grabowska, Agata Safian
Retoryka - wspieranie ucznia w sztuce mówienia i pisania (warsztaty) 05.03.201915.00-17.30 12.03.201915.00-17.30 Maciej Krzemiński
prowadzący:
Maciej Krzemiński
Sztuka pisania - od pomysłu do realizacji (warsztaty) 13.03.201915.30-18.00 20.03.201915.30-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Teatr w szkole, szkoła w teatrze (warsztaty) 08.03.201914.30-17.45 15.03.201914.30-17.45 22.03.201914.30-17.45 Agata Antkowska
prowadzący:
Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, Teatr "Nasz"
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela 26.09.201815.00-16.00 29.05.201915.00-16.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - czytelnicze inspiracje 25.10.20189.00-12.00 21.02.20199.00-12.00 25.04.20199.00-12.00
prowadzący:
Joanna Grabowska, Agata Safian
Twórczy nauczyciel przedszkola 28.11.201815.00-17.30 11.02.201915.00-17.30
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie? 10.01.201915.00-18.00 05.06.201914.45-18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
Tytuł terminy kierownik
Pierwsza pomoc w praktyce Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Drzewiecki
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
"Porozmawiajmy o ..." - Stres w pracy nauczyciela 26.02.201915.30-17.30 Lena Tkaczyk
prowadzący:
dr.hab.Wojciech Gulin
Edukacja w cyfrowym wymiarze - IX edycja: rozszerzona rzeczywistość, programowanie, kodowanie 25.03.201911.00 - 14.00 Dorota Gołębiewska, Agata Safian
Nowa podstawa programowa z biologii dla szkół ponadpodstawowych - koncepcja i kierunki działania 18.03.201914.30 - 17.00 Lena Tkaczyk
prowadzący:
Adam Pukocz