Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Nauczyciel na starcie - organizacja pracy (warsztaty) 05.10.202014.30-17.00 Katarzyna Zawacka
Narzędzia doradcy edukacyjno-zawodowego w pracy zdalnej (kurs online) Małgorzata Wdowczyk
Projekt międzyprzedmiotowy w edukacji ekologicznej (warsztaty online) 08.10.2020 Tamara Kozikowska
Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online) Dariusz Jałoszyński
Wykorzystanie platform i narzędzi edukacyjnych w pracy nauczyciela (kurs blended learning) Katarzyna Zawacka
Eksperyment, który uczy i zaciekawia (warsztaty) 20.10.2020 03.11.2020 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Ocena pracy nauczyciela krok po kroku (warsztaty) 29.10.202015.00-17.15 05.11.202015.00-17.15 Dariusz Jałoszyński
Wykorzystanie platform Google Classroom, Ms Teams do prowadzenia zajęć języka polskiego zdalnie (warsztaty) 04.11.202015.00-18.00 18.11.202015.00-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył (warsztaty) 05.11.202015.30-18.00 09.11.202015.30-18.00 Irena Kaczmarowska
Zaciekaw ucznia! - IBSE na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty) 21.10.202014.30-17.45 28.10.202014.30-17.45 03.11.202014.30-17.45 Ewa Olejnik
Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? (kurs blended learning) Katarzyna Zawacka
Przed szkołą - gotowość szkolna (konferencja) 05.11.202010.30-13.45 Jolanta Kolibowska
Jak przygotować i zrealizować wycieczkę szkolną? (kurs online) Katarzyna Zawacka
Międzynarodowy Dzień Tolerancji - oblicza różnorodności w kulturze, religii i edukacji (seminarium online) 16.11.202013.00-15.00 Dorota Łańcucka
Eksperyment z zastosowaniem TIK na zajęciach przyrodniczych (warsztaty) 05.11.202014.30-17.45 19.11.202014.30-17.45 26.11.202014.30-17.45 Ewa Olejnik
Uczeń w dialogu z literaturą - o interpretowaniu tekstów literackich i wyrażaniu własnych opinii (warsztaty) 25.11.202015.00-18.00 02.12.202015.00-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Inteligencja emocjonalna - czy potrafisz ją kształtować u siebie i innych? (warsztaty online) 27.11.202015.00-18.00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
dr Patryk Wawrzyński
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Zdalnie i stacjonarnie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w swojej pracy 08.10.202015.00-17.15 04.11.202015.00-17.15 03.02.202115.00-17.15 05.05.202115.00-17.15 Ewa Olejnik
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez tajemnic - sieć nauczycieli zainteresowanych tematem 17.09.202015.00-17.30 29.01.202115.00-17.30 Irena Kaczmarowska
Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Biblioteka w świecie TIK (spotkanie online) 05.11.20209.00-12.00 Agata Safian
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Obsługa i praktyczne wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams Dariusz Jałoszyński
Rola nauczyciela przedszkola we wczesnym wspomaganiu systemów zmysłowych u dzieci 21.11.2020 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Beata Mendygrał-Lewicka