Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online) Dariusz Jałoszyński
Jak wykorzystać w praktyce odkrycia neuronauk? (kurs online) Ewa Olejnik
Trudne zachowania uczniów - jak sobie z nimi radzić? (kurs blended learning) 15.01.2021 Katarzyna Zawacka
Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? (kurs blended learning) 23.02.202115.00-15.15 Katarzyna Zawacka
Od pomysłu do realizacji edukacyjnego pokoju zagadek (warsztaty online) 25.02.202114.00-15.30 26.02.202114.00-16.30 Anna Puścińska
Wspólnota: co nas łączy, a co dzieli? - edukacja antydyskryminacyjna na lekcjach języka polskiego (warsztaty) 20.03.20219.00-15.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Tworzenie programów na zajęcia z umiejętności "uczenia się" (warsztaty online) 03.03.202114.30-17.45 16.03.202114.30-17.45 23.03.202114.30-17.45 Ewa Olejnik
Kreatywnie na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty) 04.03.2021 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Zdalnie i stacjonarnie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w swojej pracy 08.10.202015.00-17.15 04.11.202015.00-17.15 03.02.202115.00-17.15 05.05.202115.00-17.15 Ewa Olejnik
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna bez tajemnic - sieć nauczycieli zainteresowanych tematem 17.09.202015.00-17.30 Irena Kaczmarowska
Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Biblioteka w świecie TIK (spotkanie online) 05.11.20209.00-12.00 11.02.20219.00-12.00 15.04.20219.00-12.00 Agata Safian
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Lena Tkaczyk
prowadzący:
Lena Tkaczyk
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki w klasach IV-VIII 02.03.202116.00-18.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Bogusława Stuczyńska
Ocena pracy nauczyciela krok po kroku (warsztaty on line) 04.03.202113.00-15.15 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Jak wypoczywa mózg? (seminarium online) 09.03.2021 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawcka
Dyrektor Ambasadorem nowoczesnej dydaktyki (seminarium on-line) 10.03.2021 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Uczące się dziecko w pułapce własnego mózgu (seminarium on-line) 11.03.2021 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Jak pobudzić ucznia do myślenia - ciekawe pomysły na początek lekcji (seminarium on-line) 12.03.2021 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Ucz jak nigdy dotąd! ( warsztat online) 06.03.2021 13.03.2021 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik