Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Vademecum dyrektora na starcie (seminarium) 25.10.201914.00-17.00 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Nauczyciel na starcie - cykl seminariów dla nauczycieli rozpoczynających pracę (seminarium) 19.09.201915.30-17.45 17.10.201915.30-17.45 10.12.201915.30-17.45 20.02.202015.30-17.45 07.05.202015.30-17.45 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka
Wykorzystanie zasobów TIK  w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych (kurs online) 16.12.2019 Dariusz Jałoszyński
Sposób na prezentację - narzędzia online w pracy nauczyciela polonisty (warsztaty) 04.02.202010.00-13.00 Aneta Gabryelczyk
Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki pisania (warsztaty) 05.02.202015.00-17.15 12.02.202015.00-17.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Doradztwo zawodowe od przedszkola do … (kurs online) 06.02.2020 Dariusz Jałoszyński
Innowacyjne myślenie w szkole i o szkole (warsztaty) 12.02.202014.30-17.45 Anna Puścińska
"Nie taki diabeł straszny" - kodowanie i programowanie w przedszkolu i szkole (warsztaty) 10.02.202014.00-18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Uczeń z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w szkole ogólnodostępne j- jak wspomagać ucznia, nauczyciela i rodzica? (warsztaty) 14.02.202014.30-18.00 15.02.202008.00-15.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Julita Migdał-Gadaj - nauczyciel wspomagający, specja
Zatrzymane w kadrze - sposób na film dokumentujący aktywności uczniów na lekcjach języka polskiego (warsztaty) 19.02.202015.00-18.00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
TIK w edukacji przyrodniczej (kurs) 19.02.202014.30-18.00 04.03.202014.30-18.00 18.03.202014.30-18.00 Ewa Olejnik
Od probówki do komputera - pytaj, doświadczaj, wnioskuj (warsztaty) 20.02.202014.30-17.30 27.02.202014.30-17.30 05.03.202014.30-17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Edukacja globalna (seminarium) 20.02.202011.00-14.00 Dorota Łańcucka
Coaching w doradztwie zawodowym (warsztaty) 22.02.202009.00-14.00 Agata Antkowska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Sieć nauczycieli wykorzystujących gry i grywalizację w nauczaniu 02.10.201914.30-17.00 16.03.202014.30-17.00
prowadzący:
Anna Puścińska
Twórczy nauczyciel przedszkola - kodowanie nie tylko na dywanie 22.10.201915.00-17.15 26.03.202015.00-17.15
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Sieć współpracy szkolnych doradców zawodowych 05.12.201910.00-12.15 04.02.202010.00-12.15 02.04.202010.00-12.15
prowadzący:
Agata Antkowska
Kreatywni w sieci - sieć współpracy nauczycieli wdrażających innowacje pedagogiczne 04.02.202010.30-13.00 02.06.202015.15-17.45
prowadzący:
Lena Tkaczyk
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytanie z wykorzystaniem TIK 10.10.20199.00-12.00 13.02.20209.00-12.00 23.04.20209.00-12.00
prowadzący:
Joanna Grabowska, Agata Safian
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Edukacja w cyfrowym wymiarze 30.03.202011.00-16.00 Dorota Gołębiewska, Agata Safian
Asy Internetu - zmieńmy lekcje o cyberbezpieczeństwie w przygodę 17.01.202012.00-17.00 12.02.202012.00-17.00 Dorota Gołębiewska, Agata Safian
prowadzący:
Barbara Krywoszejew, Izabela Meyza
Zatikowany nauczyciel - wykorzystanie ozobotów i rozszerzonej rzeczywistości na zajęciach 28.01.202010:00-13:15 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Zachować pamięć ofiar Holokaustu 27.01.202010:00-14:00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Learning Apps bez tajemnic 30.01.202013:00-15:00 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 07.02.202011:00-13:00 Aneta Gabryelczyk
prowadzący:
Aneta Gabryelczyk
Projekt międzyprzedmiotowy w edukacji ekologicznej 30.01.202010:00-13:00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska