Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online) Dariusz Jałoszyński
Teatr w szkole (warsztaty) 15.04.2021 22.04.2021 Małgorzata Wdowczyk
Nauczanie przez projektowanie (kurs blended learning) 24.03.202115.30-16.30 14.04.202115.30-17.00 Lena Tkaczyk
prowadzący:
Lena Tkaczyk
Nauczyciel przedszkola na starcie - Jak zachęcić dziecko do współpracy?(warsztaty on-line) 08.04.202116.00-18.15 15.04.202116.00-18.15 22.04.202116.00-18.15 Jolanta Kolibowska
Kształć kompetencje cyfrowe - wykorzystaj potęgę internetu (warsztaty) 07.04.202114.30-17.45 14.04.202114.30-17.45 Ewa Olejnik
Eksperyment z zastosowaniem TIK na zajęciach przyrodniczych (warsztaty) 08.04.2021 15.04.2021 22.04.2021 Ewa Olejnik
Nasze dzieci w sieci. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, czyli profilaktyka uzależnień (warsztaty) 20.04.202113.45-16.00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Lidia Szlągiewicz - psycholog
Gra dydaktyczna na lekcji matematyki w szkole podstawowej 4-8 (warsztat online) 13.04.202116.00-18.15 20.04.202116.00-18.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Bogusława Stuczyńska
Wykorzystanie potencjału technologii edukacyjnych i cyfrowych zasobów wiedzy w pracy zdalnej nauczyciela (kurs online) 26.04.202114.00-15.00 Anna Puścińska
E-zasoby w pracy doradcy zawodowego (warsztaty) 11.05.2021 18.05.2021 Małgorzata Wdowczyk
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Zdalnie i stacjonarnie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w swojej pracy 08.10.202015.00-17.15 04.11.202015.00-17.15 03.02.202115.00-17.15 05.05.202115.00-17.15 Ewa Olejnik
Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Biblioteka w świecie TIK (spotkanie online) 05.11.20209.00-12.00 11.02.20219.00-12.00 15.04.20219.00-12.00 Agata Safian
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 17.03.202115.30-16.30 Lena Tkaczyk
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Narzędzia usprawniające proces uczenia się ( warsztaty online) 15.04.202114.30-17.45 Lena Tkaczyk
Akademia Dyrektora Przedszkola - statut placówki i jego nowelizacja zgodnie z procedurami i technikami prawodawczymi. 13.04.202111.00-15.00 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Wojciech Gliwiński