Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Jak realizować podstawę programową edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej? (seminarium) 27.10.202215.00-16.30 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
specjalista zewnętrzny
Jak kształcić kompetencje kluczowe na zajęciach? (warsztaty) 19.10.202214.30-17.30 Ewa Olejnik
Zabawy logopedyczne dla przedszkolaka (warsztaty) 05.10.202215.00-18.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Joanna Drzewudzka-Bujak
Egzamin ósmoklasisty z matematyki - jak pracować z uczniem? (warsztaty online) 28.09.202215.45-17.15 Anna Puścińska
prowadzący:
Justyna Klimczyk
Sukces na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego (warsztaty) 21.10.202216.00-18.15 Joanna Piernikowska
Platforma InstaLing w nauczaniu języka polskiego jako obcego (warsztaty stacjonarnie) 04.10.202215.00-17.15 Anna Puścińska
Akademia Dyrektora. Laboratoria Przyszłości (seminarium) 03.10.2020 02.11.2022 03.12.2022 Grażyna Troszyńska
prowadzący:
Maria Mazurkiewicz
Akademia Dyrektora. Edukacja klasyczna (seminarium) 22.10.2022 22.11.2022 03.12.2022 Grażyna Troszyńska
prowadzący:
Maria Mazurkiewicz