Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Rysowanie wzorów strukturalnych i odszukiwanie nazw związków chemicznych z zastosowaniem oprogramowania ChemSketch (warsztaty online) 07.12.202116.00-19.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka, Konrad Trokowski - specjalista zew
Tell me a story – nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem elementów literatury anglojęzycznej dla dzieci (warsztaty) 09.12.202117.00-19.15 Joanna Piernikowska
Kreatywnie na lekcjach języka obcego w klasach I-III (warsztaty) 07.12.202115.00-18.00 21.01.202214.30-17.30 Wojciech Słomczewski
prowadzący:
specjalista zewnętrzny
Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku? (warsztaty) 07.12.202115.00-16.30 Anna Puścińska
prowadzący:
Justyna Klimczyk
Edukacja czytelnicza z rozszerzoną rzeczywistością (seminarium) 12.01.202216.00-18.15 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska, Alicja Przytomska-Pietrzak
Dydaktyczne inspiracje w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie (seminarium) 14.12.202114.45-18.00 16.12.202114.45-18.00 Patryk Krzemiński
Sposoby na zainteresowanie uczniów chemią (warsztaty) 18.01.202216.00-19.00 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Konrad Trokowski - specjalista zew
Muzyką malowane (warsztaty) 08.12.202115.00-18.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Regionalizm i tradycja ponad czasem (bezpłatne seminarium online) 16.12.202113.00-14.30 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska/prelegenci
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Sieć szkolnych doradców zawodowych 05.10.202112.00-15.00 07.12.202111.00-14.00 Dorota Gołębiewska
Sieć nauczycieli przedszkola 18.11.202115.00-17.30 14.12.202115.00-17.30 17.01.202215.00-17.30 Jolanta Kolibowska
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Program poprawy efektywności kształcenia (seminarium online) 09.12.202111.00-14.00 Troszyńska Grażyna
prowadzący:
Wojciech Gliwiński
Bezpieczna szkoła - profilaktyka zagrożeń (bezpłatna konferencja online) 15.12.202113.30-16.00 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Katarzyna Zawacka