Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Narzędzia i metody pracy szkolnego doradcy zawodowego (kurs blended learning) 28.09.201730.10.2017 Agata Antkowska
prowadzący:
Agata Antkowska
Service learning - uczenie się przez doświadczenie (warsztaty) 17.10.201715.00 - 17.30 24.10.201715.00 - 17.30 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły (warsztaty) 23.10.201714.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Nauczyciel a nowe prawo oświatowe (warsztaty) 24.10.201714.30 - 17.30 22.11.201714.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Jak zastosować naturalne strategie uczenia się dziecka w realizacji nowej podstawy programowej? (warsztaty) 16.10.201715.15 - 17.45 23.10.201715.15 - 17.45 30.10.201715.15 - 17.45 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Praca w chmurze - wykorzystanie dysków online w pracy nauczyciela (kurs online) 02.10.201731.10.2017 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Dyrektor liderem zmian w szkole 16.11.201710.00 - 12.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik
Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów na lekcjach języka obcego? (warsztaty) 26.10.201714.00 - 18.00 Patryk Krzemiński
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej (warsztaty) 26.10.201714.30 - 17.45 08.11.201714.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Każdy nauczyciel doradcą zawodowym (warsztaty) 24.10.201715.00 - 17.30 31.10.201715.00 - 17.30 Dariusz Jałoszyński
prowadzący:
Dariusz Jałoszyński
Planowanie pracy nauczyciela chemii w szkole podstawowej (warsztaty) 25.10.201714.30 - 17.30 08.11.201714.30 - 17.30 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Tamara Kozikowska
Integracja zespołu klasowego (warsztaty) 07.11.201715.00 - 17.30 21.11.201715.00 - 17.30 Maciej Krzemiński
prowadzący:
Maciej Krzemiński
Róbmy dalej teatr! (warsztaty) 10.11.201715.00 - 17.30 17.11.201715.00 - 17.30 24.11.201715.00 - 17.30 01.12.201715.00 - 17.30 Agata Antkowska
prowadzący:
prowadzący zewnętrzni
Matematyka w nowym systemie edukacji (warsztaty) 30.10.201714.30 - 17.45 03.11.201714.30 - 17.45 Aleksandra Łuniewska
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Nowe przestrzenie czytania - niekonwencjonalne metody i formy pracy z uczniami (warsztaty) 07.11.201714.45 - 18.00 09.11.201714.45 - 18.00 Agata Safian
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska
Indywidualizacja w praktyce - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty) 18.10.201714.30 - 17.30 07.12.201714.30 - 17.30 14.03.201814.30 - 17.30 14.04.201814.30 - 17.30 Ewa Olejnik
prowadzący:
Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka
Podstawy kodowania i programowania w praktyce szkolnej (warsztaty) 26.10.201714.45 - 18.00 08.11.201714.45 - 18.00 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska, Marcin Ćwikliński
Broker informacji - zarządzanie wiedzą (kurs online) 18.09.201729.10.2017 Iwona Lelewska
prowadzący:
Iwona Lelewska
Rysuj notatki/myślenie wizualne (warsztaty) 28.10.201710.00 - 14.00 Tamara Kozikowska
prowadzący:
Renata Pardon - trener myślenia wizualnego
Edutainment - gry i grywalizacja jako nowoczesne metody nauczania (kurs online) 18.09.201729.10.2017 Anna Puścińska
prowadzący:
Anna Puścińska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
„Klub twórczego nauczyciela” - sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 17.10.201715.00 - 17.30 06.02.201815.00 - 17.30 05.06.201815.00 - 17.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Jolanta Kolibowska
Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja) 12.09.201715.00 - 18.00 28.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie ? (kontynuacja) 02.10.201715.00 - 18.00 30.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Patryk Krzemiński
Kreatywny nauczyciel - forum wymiany doświadczeń 16.11.201715.00 - 18.00 31.05.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Ewa Olejnik
„Pierwsza klasa”- sieć dla nauczycieli dzieci młodszych 11.10.201714.30 - 17.45 11.01.201814.30 - 17.45 28.05.201814.30 - 17.45
prowadzący:
Irena Kaczmarowska
Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytelnictwo dzieci i młodzieży w kontekście cyfrowych mediów 12.10.20179.00 - 12.00 26.04.20189.00 - 12.00
prowadzący:
Agata Safian, Joanna Grabowska
Rozwiązywanie problemów algorytmicznych - nauka programowania w szkole podstawowej 25.10.201715.00 - 18.00 30.04.201815.00 - 18.00
prowadzący:
Aleksandra Łuniewska
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Różnorodne wykorzystanie Bum Bum Rurek® (Boomwhackers®) - kolorowych, strojonych tub perkusyjnych na zajęciach muzycznych 28.10.201710.00 - 17.00 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
mgr Grzegorz Templin, Wydawnictwo Muzyczne ABSONIC.
Nauka programowania w szkole podstawowej 20.11.2017 27.11.2017 Irena Kaczmarowska
prowadzący:
Irena Kaczmarowska, Alicja Przytomska - Pietrzak