Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Sposoby rozwiązywania i zapobieganie konfliktom w szkole (warsztaty) 26.01.202315.00-17.15 02.02.202315.00-17.15 Katarzyna Zawacka
Nauczyciel w stresie. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu (warsztaty hybrydowe) 01.02.202311.00-12.30 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Magdalena Biegalska
Praca z klasą i grupą- doskonalenie umiejętności wychowawczych (warsztaty) 16.02.202315.00-17.15 23.02.202315.00-17.15 Katarzyna Zawacka
Cyfrowe lekcje (warsztaty) 22.02.202314.30-17.30 Ewa Olejnik
Lapbookowe ABC (seminarium online dla uczestników akcji Kwietniowi Antypiraci) 01.03.202313.00-14.30 Anna Puścińska
Wychowanie to wyzwanie - wychowanie w dialogu (warsztaty stacjonarne) 16.02.202315.00-18.00 Jolanta Kolibowska
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka (seminarium) 21.03.202315.30-17.45 Jolanta Kolibowska
Akademia Dyrektora. Edukacja obronna (seminarium) 03.03.202310.00-14.00 Grażyna Troszyńska
Wspieranie ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i SPE w szkole ogólnodostępnej (warsztaty) 18.02.20239.00-13.30 Katarzyna Zawacka
prowadzący:
Aneta Błaszczyk
Ocenianie kształtujące (OK) na lekcjach języka obcego (warsztaty) 16.02.202314.30-16.45 Joanna Piernikowska
Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczyciela języka polskiego (warsztaty) 21.03.202315.00-17.15 Anna Puścińska
Światowy Dzień Wody (konferencja hybrydowa) 22.03.202313.00-15.15 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka, Ewa Olejnik
Jak pomóc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi? (seminarium) 07.03.202316.00-18.15 Małgorzata Wdowczyk
prowadzący:
Magdalena Masłowska