Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Super przedszkole (seminarium) 20.09.202116.00-18.15 16.03.202216.00-18.15 07.06.202216.00-18.15 Jolanta Kolibowska
Rozwijanie umiejętności uczenia się na lekcjach języka obcego (warsztaty) 30.05.202216.00-19.00 Wojciech Słomczewski
Program autorski nauczyciela poszukującego (warsztaty) 25.05.202215.30-17.45 31.05.202215.30-17.45 Jolanta Kolibowska
Trudności w matematyce można pokonać (warsztaty) 10.06.202215.00-19.30 Jolanta Kolibowska
prowadzący:
Joann Wójcicka - psycholog PPP w Łodzi
Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (kurs doskonalący) 04.06.20229.00-16.00 Katarzyna Zawacka
Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej (warsztaty) 10.06.202212.00 Dorota Łańcucka
prowadzący:
Dorota Łańcucka oraz prelegenci
Storyjumper – piszemy e-książki na lekcjach języka angielskiego (warsztaty online) 06.06.202216.30-18.15 Joanna Piernikowska
Artykuł publicystyczny, list formalny – jak nauczyć ucznia prawidłowo realizować te zadania na egzaminie maturalnym z języka angielskiego (warsztaty) 07.06.202216.30-18.15 Joanna Piernikowska
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Sieć nauczycieli przedszkola 17.01.202216.00-17.30 02.06.202216.00-17.30 Jolanta Kolibowska