Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"... aby język giętki powiedział wszystko,co pomyśli głowa" (J. Słowacki) - formy wypowiedzi pisemnej w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Uzasadnianie własnego stanowiska: stawianie tezy, tworzenie argumentów, funkcjonalne podsumowanie.
  2. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi - wypracowanie o charakterze twórczym i argumentacyjnym.
  3. Praktyczne ćwiczenia doskonalące umiejętności sprawdzane na egzaminie. 

Terminy realizacji:
13-11-2019 w godz. 15.15-17.45
20-11-2019 w godz. 15.15-17.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk