Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"By język łączył, nie wykluczał" - spotkanie z Olgą Bończyk
Terminy realizacji:
26-05-2017 w godz. 12.30 - 14.15

Cena: forma bezpłatna zł
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Dorota Łańcucka