Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Impresje jesienno-zimowe " - kreatywne zabawy (warsztaty)Program:
  1. Rowzijanie kompetencji kreatywności i przedsiębiorczości przez techniki polisensorycznej aktywności dziecka.
  2. Tworzenie środowiska sprzyjającego samodzielności i kreatywności. dziecięcej.  

Terminy realizacji:
19-11-2019 w godz. 15.00-17.15
26-11-2019 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska