Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

„Klub twórczego nauczyciela” - sieć nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejProgram:

Treści:
• Współpraca nauczycieli w zakresie podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w oparciu o wymianę doświadczeń.
• Szczegółowa tematyka formy będzie wskazana przez uczestników sieci.


Terminy realizacji:
17-10-2017 w godz. 15.00 - 17.30
27-02-2018 w godz. 15.00 - 17.30
05-06-2018 w godz. 15.00 - 17.30

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 36
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska