Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Klucz do dorosłości" - kształcenie kompetencji kluczowych uczniówProgram:
  1. Kompetencje kluczowe w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego,
  2. Akty prawa oświatowego a kompetencje kluczowe.
  3. Jak kształcić kompetencje kluczowe w szkole/placówce?

Terminy realizacji:
27-03-2019 w godz. 15.00-17.30
03-04-2019 w godz. 15.00-17.30
07-05-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy i nauczyciele szkół/ placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik