Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Kto Ty jesteś? Polak mały" - interaktywne zabawy z książką

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305