Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Narzędzia cyfrowe do tworzenia interaktywnych treści- Genially i Padlet na zajęciach (warsztaty)Program:
Przygotowanie interaktywnych treści dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi: Genially i Padlet
Terminy realizacji:
08-12-2022 w godz.

Cena: 40 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka