Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

„Pierwsza klasa”- sieć dla nauczycieli dzieci młodszych
Terminy realizacji:
11-10-2017 w godz. 14.30 - 17.45
11-01-2018 w godz. 14.30 - 17.45
28-05-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Irena Kaczmarowska