Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki pisania (warsztaty)Program:
  1. Sztuka pisania a sprawność intelektualna i motoryczna dziecka.
  2. Techniki wspierające przygotowanie dziecka do podjęcia nauki pisania.

Terminy realizacji:
05-02-2020 w godz. 15.00-17.15
12-02-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska