Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Świat zawodów nie jest mi obcy - przedszkole, edukacja wczesnoszkolna

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Agata Antkowska, Iwona Lelewska, Dorota Gołębiewska