Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Żywe złotko" - praca z dzieckiem uzdolnionym (warsztaty)Program:
  1. Dziecko zdolne - rozumienie pojęcia zdolności w kontekście wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Rozpoznawanie uzdolnień - jak rozpoznawać i na co zwracać uwagę.
  3. Praca z dzieckiem zdolnym, uzdolnionym.

Terminy realizacji:
06-02-2019 w godz. 15.00-17.30
19-02-2019 w godz. 15.00-17.30
28-02-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska