Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

ABC dla początkujących nauczycieli bibliotekarzyProgram:

1. Rodzaje zbiorów: 

• typologia zbiorów bibliotecznych

• charakterystyka wybranych rodzajów zbiorów

•struktura zasobu biblioteki szkolnej

2. Ewidencja i kontrola zbiorów 

• dowody wpływów i ubytków 

• księgi inwentarzowe

• opracowanie techniczne nabytków

•skontrum zbiorów

3. Opracowanie zbiorów

• cechy formalne i treściowe

• zasady opisu (normalizacja, formaty)

• języki informacyjno-wyszukiwawcze

•katalogi

4. Układ zbiorów na półkach

• kryteria wyodrębniania działów formalno-treściowych

• sygnatury

•systemy stosowane w bibliotekach szkolnych

 

Praca online: 

05.11.2018 r. - 02.12.2018 r.Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 26
Kierownik formy: Małgorzata Sudomir
Prowadzący: Małgorzata Sudomir