Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia Dyrektora. Edukacja klasyczna (seminarium)Program:
1. Podstawy filozoficzne oraz zasady klasycznego ideału nauczania i wychowania, metody edukacji klasycznej
2. Zadania nauczyciela przyszłości

Terminy realizacji:
22-10-2022 w godz.
22-11-2022 w godz.
03-12-2022 w godz.

Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Maria Mazurkiewicz