Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia Dyrektora. Edukacja obronna (seminarium)Program:
1. Obronność państwa - przygotowanie uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami obronnymi
2. Zakres edukacji obronnej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Terminy realizacji:
22-10-2022 w godz.
08-11-2022 w godz.
01-12-2022 w godz.

Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Maria Mazurkiewicz