Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia Dyrektora. Laboratoria Przyszłości (seminarium)



Program:
1. Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów
2. upowszechnianie i rozwijanie umiejętności manualnych, technicznych oraz samodzielnego i krytycznego myślenia

Terminy realizacji:
03-10-2020 w godz.
02-11-2022 w godz.
03-12-2022 w godz.

Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Maria Mazurkiewicz