Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia dyrektora na starcie (seminarium)Program:
  1. Komunikatory Online w pracy szkoły
  2. Administrowanie budynkiem szkoły
  3. Wynagrodzenie nauczycieli
  4. Dyrektor szkoły w procesie awansu zawodowego
  5. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w kontekście realizacji polityki oświatowej Państwa

Terminy realizacji:
06-10-2020 w godz.
08-12-2020 w godz.
10-02-2021 w godz.

Cena: 150,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy szkół
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński