Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytanie z wykorzystaniem TIKProgram:

01.11.2019 - 30.04.2020 - praca online 


Terminy realizacji:
10-10-2019 w godz. 9.00-12.00
13-02-2020 w godz. 9.00-12.00
23-04-2020 w godz. 9.00-12.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Joanna Grabowska, Agata Safian