Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Nowoczesna Biblioteka SzkolnaProgram:
1. Spotkanie organizacyjne - ustalenie programu sieci (stacjonarnie)
2. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza
3. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
4. Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci

Terminy realizacji:
11-10-2021 w godz. 10.00-13.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 20
Prowadzący: Dorota Gołębiewska