Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia nauczycieli bibliotekarzy - Czytelnictwo dzieci i młodzieży w kontekście cyfrowych mediówProgram:

1. Planowanie pracy sieci.
2. Obsługa i wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle.
3. Czytelnictwo w dobie technologii cyfrowej.
4. Czytelnicze inspiracje, czyli jak zachęcic dzieci do czytania.
5. Ogólnopolskie akcje czytelnicze. Narodowy Porgram Rozwoju Czytelnictwa.
6. Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w promocji czytelnictwa.
7. Podsumowanie pracy sieci. Wybór obszaru do pracy sieci na kolejny rok szkolny.

od 01-11-2017 r. do 31.03.2018 r. - praca online

 


Terminy realizacji:
12-10-2017 w godz. 9.00 - 12.00
01-02-2018 w godz. 9.00 - 12.00
26-04-2018 w godz. 9.00 - 12.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Agata Safian, Joanna Grabowska