Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia nauczycieli bibliotekarzy - czytelnicze inspiracjeProgram:

 

Praca online:
01-11-2018 - 31-03-2019 


Terminy realizacji:
25-10-2018 w godz. 9.00-12.00
21-02-2019 w godz. 9.00-12.00
09-05-2019 w godz. 9.00-12.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Joanna Grabowska, Agata Safian