Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia nauczycieli języka niemieckiegoProgram:
1. Nauczanie języka niemieckiego w szkole XXI. wieku – wyzwania i potrzeby (wymiana doświadczeń)
2. Diagnoza potrzeb uczestników sieci
3. Zaplanowanie pracy na rok szkolny 2021/2022
4. Współpraca w grupie nauczycieli języka niemieckiego, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w zakresie opracowywania przykładów dobrej praktyki we wskazanym obszarze pracy sieci
5. Prezentacja materiałów, analiza, wymiana doświadczeń
6. Podsumowanie pracy sieci w roku szkolnym 2021/2022

Terminy realizacji:
09-11-2021 w godz. 14.45-17.45

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 30
Prowadzący: Patryk Krzemiński