Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja)Program:

1. Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego - opracowywanie materiałów.
2. Prezentacja materiałów, analiza, wymiana doświadczeń, dzielenie się przykładami dobrej praktyki.
3. Podsumowanie pracy sieci w roku szkolnym 2017/2018.

Praca online: 13.09.2017 r. - 27.05.2018 r.       

Spotkania stacjonarne:

                                         


Terminy realizacji:
12-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
28-05-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Kierownik formy: Patryk Krzemiński