Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia nauczycieli języków obcych (kontynuacja)Program:

1. Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego - opracowywanie materiałów.
2. Prezentacja materiałów, analiza, wymiana doświadczeń, dzielenie się przykładami dobrej praktyki.
3. Podsumowanie pracy sieci w roku szkolnym 2017/2018.

Praca online: 13.09.2017 r. - 27.05.2018 r.       

Spotkania stacjonarne:

                                         Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Patryk Krzemiński