Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia nauczycieli języków obcych Program:

 

Praca online:
13-12-2018 - 03-06-2019


Terminy realizacji:
12-12-2018 w godz. 15.00-18.00
04-06-2019 w godz. 14.45-18.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Patryk Krzemiński