Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (seminarium)Program:
  1. Rodzaje niepełnosprawności.
  2. Prozdrowotne kryteria wyboru zawodu i szkoły przez młodzież z nipełnosprawnością.
  3. Praca doradcy zawodowego na terenie szkoły, dotycząca problemów zdrowotnych młodzieży.


Cena: 40,00 zł
Adresat: pedagodzy,doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: ekspert zewnętrzny