Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Alchemia światła - zajęcia kreatywne z wykorzystaniem iluminacji świetlnej

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze