Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ale historia! Historia w nowej podstawie programowej (seminarium)Program:
  1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej historii w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej.
  2. Metody nauczania historii w szkole podstawowej uwzględniające warunki i sposób realizacji podstawy programowej tego przedmiotu.

Terminy realizacji:
10-10-2017 w godz. 14.45 - 18.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński