Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Alfabetyzacja – metody wprowadzające dziecko przedszkolne w świat pismaProgram:

Proces alfabetyzacji w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Proces alfabetyzacji a rozwój poznawczy dziecka.
Metody wywołujące zainteresowanie dziecka literami, czytaniem:
Glottodydaktyka a metody analityczno- syntetyczne, Metoda Globalnego ujmowania wyrazów, Odimienna metoda czytania.
Ćwiczenia
Praca z dzieckiem podejmującym próby czytania i czytającym w przedszkolu.

 


Terminy realizacji:
05-10-2017 w godz. 15.00 - 17.45
11-10-2017 w godz. 15.00 - 17.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska