Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się - teoria i praktyka (warsztaty)Program:
  1. Wprowadzenie do AAC.
  2. Metody pracy z uczniami z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych - elementy wybranych systemów.
  3. Samodzielne konstruowanie pomocy dydaktycznych służących komunikacji.
  4. Zastosowanie TIK - specjalistyczny sprzęt służący do realizacji celów i zadań założonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

Terminy realizacji:
10-02-2018 w godz. 8.15 - 14.45
11-02-2018 w godz. 8.15 - 14.45

Cena: 160,00 zł
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 16
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: mgr Maja Niewiadomska