Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Analiza wyników i diagnoza potrzeb uczniów w oparciu o egzamin ósmoklasisty z j. polskiego w roku szkolnym 2020/2021 (warsztaty)Program:
1. Podstawy prawne
2. Informacje ze strony CKE
3. Trudne zadania w latach 2019/21
4. Szybka powtórka
5. Propozycje pracy z zadaniami

Terminy realizacji:
29-09-2021 w godz. 15.00-16.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Dorota Podorska, Anna Puścińska