Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Analiza wyników i diagnoza potrzeb uczniów w oparciu o egzamin ósmoklasisty
z j. polskiego w roku szkolnym 2021/22 (warsztaty online)Program:
1.Wykorzystanie zasobów zamieszczonych na stronie CKE do przeprowadzenia analizy
2.Rozpoznawanie obszarów wymagających doskonalenia

Terminy realizacji:
19-10-2022 w godz. 15.30-17.15

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Ewa Żeglicz