Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Arteterapia - terapia przez sztukę (kurs doskonalący)Program:

Cele arteterapii. Techniki plastyczne -  Monika Rębiałkowska

 Biblioterapia - Dorota Gołębiewska, Iwona Lelewska

Teatroterapia (drama) - Sylwia Czerwińska-Modrzejewska

Muzykoterapia - Dariusz Langa

Terapia ruchem - Sylwia Czerwińska-Modrzejewska


Terminy realizacji:
23-02-2019 w godz. 9.00-14.00
02-03-2019 w godz. 9.00-14.00
09-03-2019 w godz. 9.00-14.00
16-03-2019 w godz. 9.00-14.00
23-03-2019 w godz. 9.00-14.00

Cena: 300,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Agata Antkowska