Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą (warsztaty)Program:
  1. Arteterapia jako metoda pracy.
  2. Praktyczne zastosowanie arteterapii w pracy z dzieckiem/uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z niepełnosprawnościami.

Terminy realizacji:
16-02-2019 w godz. 8.30-13.30
17-02-2019 w godz. 8.30-13.30

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Eliza Ludkiewicz - psycholog kliniczny