Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (warsztat)Program:
  1. Arteterapia jako metoda pracy.
  2. Praktyczne zastosowanie arteterapii w pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Terminy realizacji:
17-03-2018 w godz. 8.15 - 14.45
18-03-2018 w godz. 8.15 - 14.45

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: mgr Eliza Ludkiewicz