Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel przed komisjąProgram:

1. Informacje dotyczące wymagań w prawie oświatowym wobec składu komisji, zakresu oraz formy prezentacji nauczyciela przed komisją: egzaminacyjną i kwalifikacyjną

2. Prezentacja nauczyciela potwierdzająca spełnianie wymagań zawartych w prawie oświatowym i autoprezentacjaCena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska