Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Awans zawodowy nauczyciela w kontekście planowania pracy szkoły (warsztaty)Program:
  1. Dokumentowanie zadań realizowanych podczas stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
  2. Rozwój nauczyciela drogą do rozwoju szkoły.

Terminy realizacji:
07-12-2017 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska