Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Awans zawodowy nauczyciela w kontekście zmian w prawie oświatowym (warsztaty)Program:
  1. Zapoznanie z prawem oświatowym dotyczącycm awansu zawodowego.
  2. Określenie wymagań w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu.
  3. Planowanie pracy nauczyciela przygotowującego się do egzaminu/rozmowy na kolejny stopień awansu.

Terminy realizacji:
16-10-2018 w godz. 14.30-17.45
23-10-2018 w godz. 14.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy i  nauczyciele szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska