Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Awans zawodowy nauczyciela (warsztaty)Program:
  1. Prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego.
  2. Określenie wymagań w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu.
  3. Planowanie pracy nauczyciela zgodnie z kierunkami rozwoju szkoły.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, dyrektorzy szkół
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska