Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Badam i doświadczam - eksperymentowanie w procesie nauczania - uczenia się dzieci młodszych (warsztaty)Program:
  1. Proces nauczania i uczenia się dzieci młodszych.
  2. Rola doświadczeń i eksperymentów w realizacji treści całej podstawy programowej.
  3. Metoda badawcza w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
  4. Planowanie i organizowanie aktywizującego procesu edukacyjnego.

Terminy realizacji:
06-11-2019 w godz. 14.30-17.45
13-11-2019 w godz. 14.30-17.45
20-11-2019 w godz. 14.30-17.45

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska