Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Badam świat przyrody i techniki - doświadczenia i eksperymenty dziecka w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty)Program:
  1. Rola doświadczeń i eksperymentów w rozwijaniu myślenia naukowego dzieci.
  2. Metoda badawcza w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Planowanie i organizowanie doświadczeń na podstawie zapisów nowej podstawy programowej z zakresu edukacji przyrodniczej  i technicznej.

Terminy realizacji:
26-02-2018 w godz. 14.30 - 17.45
05-03-2018 w godz. 14.30 - 17.45
12-03-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska