Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Badamy właściwości substancji

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Tamara Kozikowska