Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Bank narzędzi szkolnego doradcy zawodowego (kurs online)Program:
  1. Metody diagnozowania zasobów oraz predyspozycji ucznia - narzędzia diagnozujące.
  2. Scenariusze lekcji z zakresu orientacji zawodowej.
  3. Praca doradcza z uczniem, z elementami coachingu kariery.
  4. Zasoby internetowe w doradztwie zawodowym.

Praca online:

20.09.2018 r. - 15.10.2018 r.Cena: 70,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska