Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Berufe interaktiv - interaktywna lekcja języka niemieckiego o zawodach

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Patryk Krzemiński