Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Bez pracy nie kołaczy - realizacja preorientacji zawodowej u młodszych dzieci

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Irena Kaczmarowska