Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Bezpieczna szkołaProgram:

Dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół i placówek oświatowych zapraszamy do naszego centrum na konferencję Bezpieczna Szkoła - profilaktyka zagrożeń, która odbędzie się 5 grudnia o godz. 14.00.

W programie wykłady ściśle związane z edukacyjnymi, wychowawczymi i profilaktycznymi działaniami nauczycieli mającymi służyć harmonijnemu rozwojowi uczniów i kształtowaniu postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. 

Program konferencji*:

13.30-14.00

Rejestracja uczestników

14.00-14.10

Rozpoczęcie konferencji - Grażyna Troszyńska, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

14.10-14.55

Fonoholizm. Skala zjawiska i psychospołeczne determinanty problemowego używania smartfonów 

- dr Maciej Dębski, wykładowca akademicki, założyciel i lider Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG

14.55-15.15

Interwencja szkolna - uprawnienia i obowiązki nauczycieli 

- Agnieszka Sobieralska, były oficer Policji, autor książki „Zasady bezpieczeństwa - posłuchaj policjanta rad...”

15.15-15.35

Co wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o uzależnieniach dzieci i młodzieży? 

- Magda Pawlak, specjalista terapii uzależnień Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

15.35-16.00

„NIE MIJAMY się” - rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnych - wykład z użyciem gry "MIJAMY się" 

- Elżbieta Goślicka - trener komunikacji

16.00 

Zakończenie konferencji


Terminy realizacji:
05-12-2018 w godz. 14.00-18.00

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka