Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Bezpieczna szkoła - profilaktyka zagrożeń (konferencja)Program:
1. Przeciwdziałanie zagrożeniom w szkole.

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, specjalista zewnętrzny