Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Bezpieczna szkoła - profilaktyka zagrożeń (bezpłatna konferencja online)Program:
1. Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości. Wprowadzenie. Grażyna Troszyńska, Dyrektor KPCEN we Włocławku
2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkole - dlaczego?. Katarzyna Zawacka, Nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku
3. Kryzys emocjonalny ucznia. Jak rozpoznać? Jak reagować? Lucyna Kicińska, suicydolożka PTS
4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w szkole. Magdalena Masłowska, pedagog
5. Zakończenie konferencji
Terminy realizacji:
15-12-2021 w godz. 13.30-16.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka