Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Bezpiecznie żeglujemy w Internecie

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze