Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Biblioteka Pedagogiczna i jej zasoby

Liczba godzin: 1
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze